DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si Vám oznámit, že v důsledku úmrtí paní MUDr. Lenky Staňkové bude k 31.12.2019 ukončen provoz její ordinace.

Žádáme proto všechny rodiče, aby svoje děti přeregistrovali k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost. Děti ve věku 15 až 19 let je možné přeregistrovat již k praktickému lékaři pro dospělé.

O zdravotnickou dokumentaci musí písemně požádat nově registrující lékař. Tuto žádost je možné doručit buď poštou na stávající adresu ordinace - MUDr. Lenka Staňková, PLDD, Božkovská 2967/4, 141 00 Praha 4, nebo osobně do rukou sestry, paní Petry Měšťanové. Upozorňujeme, že žádosti doručené e-mailem nebudou akceptovány.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO PACIENTY - REGISTRACE U NOVÉHO LÉKAŘE, PŘEVEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

POKYNY NÍŽE V SOUBORU KE STAŽENÍ - OZNAMENI.PDF