Očkování

Očkování dle očkovacího kalendáře

4. den - 6. týden
od 6. týdne
od 9. týdne
od 9. týdne
11. - 15. měsíc
15. měsíc
do 18 měsíců
5. - 6. rok
10. - 11. rok
13. rok - 14. rok

očkování proti tuberkulóze u rizikových dětí
rotaviry (2. dávka je za měsíc)
hexavakcína (2. dávka po měsíci a 3. dávka po dalším měsíci)
pneumokok (2. dávka po měsíci a 3. dávka po dalším měsíci)
přeočkování pneumokok
vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (2. dávka po 6. měsících)
přeočkování hexavakcína
přeočkování záškrt, tetanus, černý kašel
přeočkování záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna
jen dívky proti onemocnění lidským papilomavirem (2. dávka za 5. - 13. měsíců)

Očkování proti pneumokokům, rotavirům a lidským papilomavirům mají charakter doporučených očkování.

Nadstandardní očkování
Vhodnost těchto očkování vždy posuzujeme zcela individuálně tak, aby bylo dítě optimálně chráněno vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Velmi podstatné je zvážit optimální vhodnost očkování i vzhledem k životnímu stylu rodiny a dítěte.

Nejčastěji provádíme tato očkování:
- očkování proti zánětu mozku způsobeným meningokokem - typy A, C, Y, W a B
- očkování proti zánětu mozku způsobeným virem klíšťové encefalitidy (přenášeným klíšťetem)
- očkování proti žloutence typu A

Ostatní očkování schválená pro ČR očkujeme po domluvě. Vyjímkou je očkování proti tuberkulóze. Toto očkování je možné jen na plicních odděleních.

Součástí každého očkování je konzultace, zdravotní prohlídka před očkováním, aplikace očkovací látky, sledování po očkování a další doporučení.