Lékařka a sestra

MUDr. Lenka Staňková promovala na Fakultě dětského lékařství Karlovy university v roce 1986. Již během studia a krátce po absolutoriu pracovala v Československé akademii věd, kde se účastnila výzkumu v oblasti fyziologie a patofyziologie, byla spoluautorem 17 publikací nejen doma, ale i v prestižních odborných časopisech v USA. Klinické praxi v oblasti pediatrie se plně věnuje od roku 1993. První atestaci z dětského lékařství složila v roce 1996. Od roku 1995 pracovala v dětské ordinaci MUDr. Edith Zemánkové, kterou v roce 2000 převzala.

Petra Měšťanová pracuje v naší ordinaci jako dětská zdravotní sestra. Má více jak dvacetiletou praxi. Po vystudování zdravotní školy pracovala v pražských nemocnicích na specializovaných klinikách i v odborných ambulancích. Od roku 2010 pracuje v naší ambulanci. Má velmi citlivý přístup k malým pacientům, který je podložen jak osobními vlastnostmi, tak vysokou mírou odborných znalostí. Je zřejmé, že ji práce s malými dětmi velmi baví. To se pak odráží ve veškeré její práci pro malé pacienty.