Preventivní prohlídky

Jsou dány právním předpisem a jejich cílem je odhalit u dítěte a mladistvého odchylky od zdravého vývoje tak, aby bylo možné zasáhnout ještě před rozvojem onemocnění. Jde tedy o velmi důležité vyšetření. Jsou pro pojištěnce zdravotních pojišťoven zdarma v jasně daných intervalech. Preventivní prohlídky se dělají vždy po dvou letech od 3 let až do 19 let. K prohlídce je potřeba donést ranní moč. U menších dětí se preventivní prohlídky dělají v kratších intervalech.

Na preventivní prohlídky zveme individuálně jak děti do jednoho roku, tak i děti starší. Cílem je, aby se malé děti nesetkávaly s dětmi staršími. Pro školní děti máme vyhrazen čas odpoledne tak, aby se nenarušovala školní výuka. Pro preventivní prohlídky jsou vyhrazeny ordinační hodiny, které jsou zcela odděleny od ostatního provozu ordinace.

Prohlídky do 3 let věku:
- po příchodu z porodnice
- ve 14 dnech
- 6 týdnů
- 3 měsíce
- 4 měsíce
- 6 měsíců
- 8 měsíců
- 10 měsíců
- 1 rok
- 18 měsíců