Sportovní prohlídky

Pro sportovní prohlídku je nutné aktuální vyšetření EKG na dětské kardiologii (například dětská kardiologie na poliklinice Budějovická - MUDr. First a MUDr. Nováková). Nutnost vyšetření EKG je nyní dána právními předpisy. Přinesete-li si výsledek vyšetření rovnou s sebou, poté uděláme sportovní prohlídku na počkání v hodinách určených pro všeobecnou ambulanci. Je tedy nutná osobní přítomnost dítěte.